View photo
 • 1 day ago
 • 16984
View photo
 • 4 days ago
 • 42682

shouldnt:

(p+l)(a+n) = pa+pn+la+ln

I just foiled your plan

View text
 • 5 days ago
 • 128737
View photo
 • 5 days ago
 • 43497
View photo
 • 1 week ago
 • 3274
View photo
 • 1 week ago
 • 391
View photo
 • 1 week ago
 • 149614
View photo
 • 1 week ago
 • 103476
View photo
 • 1 week ago
 • 1914
View photo
 • 1 week ago
 • 3508
x